Obrazy zamieszczone w archiwum mają już swoich właścicieli. Gdyby jednak którykolwiek wydał się Państwu bardzo bliski możemy namalować bardzo podobny.